Palvelut yrityksille | Rakenteet, puusillat, pylväät | Koko Suomi

Puurakenteiden tutkimukset

Lue lisää

Toiminta-alueenamme on koko Suomi

Olemme puurakenteiden tutkimisen ammattilaisia

Puurakenteiden kunnon selvittämiseen käytämme IML Resi PD-400 -mikroporaa sekä muita tarvittavia apuvälineitä. Mikroporalla pystytään havaitsemaan puuaineksen mahdollinen lahovaurio ja muut puun rakennetta heikentävät muutokset. Lisäksi mikroporaustuloksesta pystytään arvioimaan puun tiheys lujuusluokan arviointia varten. Mikroporaus ei itsessään heikennä puun rakennetta, ja porauksesta syntyvä reikä on halkaisijaltaan vain 3 mm. Porauksen maksimisyvyys on 400 mm.

Olemme analysoineet poraustuloksia yli:

30000m

Palvelumme

Mikroporatutkimuksella saat tietoa puurakenteen kunnosta rakenteita purkamatta. Olipa tähtäimesi korjausrakentamisessa tai kunnossapidossa, mikroporaus auttaa hahmottamaan korjaustarpeen laajuutta ja laatimaan täsmälliset suunnitelmat. Saat mikroporauksen tuloksista kirjallisen raportin. Sähköpylväiden kuntotiedot kirjataan suoraan tilaajan omaisuudenhallintajärestelmään.

Iml pd-400 -mikropora

Porausmetrejä kolmeen mikroporaamme kertyy vuodessa 5000 – 9000. Kuvassa IML Resi PD-400 -mikropora

diagrammi puurakenteista otetusta näytteestä

Elävien puiden mikroporaukset mukaan lukien olemme poranneet n. 30 000 metriä erilaisia puuaineksia vuodesta 2016 alkaen. Yksittäisiä porauksia on tehty n. 85 000 kpl.

näyttödiagrammi maastossa otetusta puunäytteestä

Käytössämme on aina laitevalmistajan kehittynein ohjelmisto ja laitteemme kalibroidaan säännöllisesti valmistajan tehtaalla Saksassa.

Rakenteiden lahotutkimus

Rakennusten puurakenteita tutkittaessa mikroporalla pystytään yleensä selvittämään mahdolliset lahovauriot ja tukirakenteiden puupalkkien mitat ilman suuria rakenneavauksia. Mikroporaus voidaan tarvittaessa tehdä esim. lattialankun tai seinärakenteen läpi. Mikroporan tuottamaa tietoa pystytään käyttämään esim. hirsirakennusten, rakennusten puurakenteiden, laitureiden, merimerkkien sekä kaikkien muiden kantavien puurakenteiden korjaustarpeiden arvioinnissa.

puurakenteiden kuntotutkimus

Puusiltojen lahotutkimus

Siltojen kuntoa tutkittaessa mikroporalla pystytään selvittämään lahovauriot ja tarvittaessa arvioimaan poratun puun tiheys kantavuuslaskentojen arviointiin. Mikroporaustulos on tarkempi ja selkeämpi, kuin esim. kasvukairanäyte. Mikroporaus on myös huomattavan nopeaa verrattuna kasvukairanäytteiden ottoihin. Siltojen kansilankut pystytään tutkimaan, vaikka pinnassa olisi bitumia tai asfalttia.

sillan kuntotutkimus

Sähköpylväiden lahotutkimus

Lahotutkimuksissa etsitään pylväisiin syntynyttä lahoa ja alkavaan lahoon viittaavia muutoksia puuaineksessa. Mikroporalla pystytään tutkimaan sähköpylväiden sisäosat heikentämättä niiden rakennetta. Pylvääseen tehdään kolme porausta; yksi vaaka- ja kaksi vinoporausta maanpinnan alapuolelle. Lisäksi pylväälle tehdään aistinvarainen tutkimus. Pylvään tiedot tallennetaan tilaajan tietokantaan paikan päällä.

Sähköpylväitä olemme tutkineet n. 10 000 kpl ja porausdataa niistä on kertynyt n. 9000 metriä. Yhteistyökumppanillamme Lounais-Suomen sähköpalvelut Oy:llä on S1-pätevyys ja he toimivat tarvittaessa sähkötyönjohtajina. Tietojen tallentamiseen tilaajan järjestelmiin olemme käyttäneet Utg-, Workforce-, ja Aidon One ohjelmia.

sähkötolpan puunäytteen ottaminen

Ota yhteyttä

Pyydä ammattilaiset paikalle

Toiminta-alueenamme on koko Suomi.
Huom. tarjoamme palvelujamme toistaiseksi vain yrityksille.

Puhelin ark. 8 – 17

040 552 2871 | Petri Laitinen

Sähköposti

info[at]wodeca.fi

Alla on joitain referenssejämme:

  • Vahanen Rakennusfysiikka Oy, rakenne- ja siltatutkimukset
  • AFRY Buildings Finland Oy, rakenne- ja siltatutkimukset
  • Wise Oy, rakenne- ja siltatutkimukset
  • Sweco Oy, siltatutkimus
  • Elenia Oy, pylvästutkimukset
  • KSS Energia Oy, pylvästutkimukset
  • Jyväskylän kaupunki, laituri- ja rakennetutkimus

Ota yhteyttä lomakkeen kautta

Vastaamme lomakkeeseen antamaasi sähköpostiin tai soitamme sinulle takaisin sopivana ajankohtana.

Viestisi lähti onnistuneesti matkaan
Viestiä lähettäessä tapahtui virhe.

* Vähintään tähdellä merkityt kohdat tulee täyttää.